Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Seminarium "Prawo Pracy w świetle nowelizacji"

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą seminarium 

 

“Prawo Pracy w świetle nowelizacji”.