Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ROZMOWY W IZBIE O IZBIE

Okręgowa Rada DOIIB zaprasza młodych inżynierów – członków naszej dolnośląskiej izby – na spotkanie dyskusyjne, którego celem będzie rozmowa na tematy związane z ogólną problematyką naszego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w tym udziału młodej generacji inżynierów w tworzeniu jego wizerunku i pozycji społecznej.  Chcemy też porozmawiać o tym jak izba ma dbać o prestiż, rangę i warunki wykonywania zawodu inżyniera, nie tylko młodego wiekiem. Warto również porozmawiać o etyce wykonywania naszego zawodu zaufania publicznego.

 

Porozmawiamy wspólnie o aktualnych problemach, nurtujących środowisko inżynierów budownictwa i zastanowimy się jak je skutecznie rozwiązywać. Zapraszamy nie tylko najmłodszych członków naszego dolnośląskiego samorządu, ale i tych, którzy zawsze czują się młodo i mają dobre pomysły na budowanie integracji środowiska inżynierów budownictwa. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie inspiracją do następnych spotkań i pożytecznych inicjatyw młodej kadry inżynierów.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 11 marca 2015 r. o godz. 15:30  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. Ze względów logistycznych prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie 71-337-62-30 do dnia 9 marca 2015 r.