Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ROADSHOW 2016 – BIM W BUDOWNICTWIE – KONSTRUKCJE BETONOWE

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie NOT (Wrocław, ul. Piłsudskiego 74) konferencję ROADSHOW 2016 BIM W BUDOWNICTWIE ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji betonowych. Konferencja skierowana jest do inżynierów i techników z branży budowlanej, projektantów konstrukcji stalowych, żelbetowych, producentów elementów stalowych i zbrojeń oraz prefabrykatów betonowych, wykonawców, developerów i kierowników kontraktów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby otrzymać materiały informacyjne i być pełnoprawnym uczestnikiem konferencji należy zarejestrować się na stronie firmy Construsoft  http://www.construsoft.pl/site/pl/bim-roadshow-2016.html. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie WR FSNT NOT http://www.not.pl/.