Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REJS STATKIEM PO WROCŁAWSKIM WĘŹLE WODNYM – LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Uprzejmie informujemy, ze limit biletów na rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym został już wyczerpany.