Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ OIIB

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w II Regatach Żeglarskich klasy Omega o puchar Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaplanowanych na dzień 6 września 2014r. (sobota) na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.
 
W regatach może wziąć udział jedna 3-osobowa załoga, reprezentująca Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, zgłoszona przez Przewodniczącego Rady.

Chętnych do udziału w regatach członków DOIIB prosimy o zgłoszenia (z opisem „żeglarskiego dorobku”) na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl. do dnia 14 lipca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące regat  – w pliku do pobrania.  

Członkom DOIIB, którzy zostaną zakwalifikowani przez Przewodniczącego DOIIB do udziału w regatach (załoga), zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.