Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REGATY DOIIB W KLASIE “OMEGA” – ZGŁASZANIE CHĘCI UCZESTNICTWA

Do inżynierów żeglarzy!

W połowie maja 2024 r. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa planuje zorganizować Regaty DOIIB w klasie „Omega”.

Oprócz dobrej zabawy i rywalizacji mają one na celu dobranie załogi na coroczne Regaty Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które odbędą się w Olsztynie 31 sierpnia 2024 r.

Warunki uczestnictwa w regatach:
1. Sternik z odpowiednim patentem żeglarskim – obowiązkowo członek DOIIB (przy zgłoszeniu proszę podać numer członkowski).
2. Załoganci (w liczbie 2) – nie muszą być członkami DOIIB, ale trzeba pamiętać, że załoga na Regaty PIIB składa się z samych członków izby.

Chęć uczestnictwa w regatach DOIIB proszę zgłaszać na adres email: dos@dos.piib.org.pl  do dnia 7 kwietnia 2024 r.

Dokładny termin oraz miejsce imprezy zostaną podane po zebraniu zgłoszeń.