Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Poszukiwani partnerzy do projektu badawczego

Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej poszukuje przedsiębiorstw budowlanych, dostawców materiałów i sprzętu budowlanego, biur projektowych, pracowni kosztorysowych oraz innych jednostek gospodarczych kooperujących z firmami branży budowlanej, które wzięłyby udział we wspólnym przedsięwzięciu badawczym o nazwie: „Opracowanie modelowego systemu zarządzania przeznaczonego dla budownictwa, opartego na podejściu procesowym”.  Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku.