Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Medal ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA

Medal  „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA” otrzymali

Osoba nagrodzona Nr członkowski Data przyznania
1. Kazimierz Czapliński DOŚ/BO/2754/01 11.09.2013
2. Anna Ficner DOŚ/BO/1413/01 11.09.2013
3. Janusz Szczepański DOŚ/BO/4330/01 11.09.2013
4. Stanisław Stojewski DOŚ/BO/1881/01 11.09.2013
5. Tadeusz Olichwer  DOŚ/IE/0003/01 10.04.2014
6. Danuta Paginowska  DOŚ/IS/4655/01 10.04.2014
7. Władysław Juchniewicz  DOŚ/IE/2184/01 10.04.2014
8. Roman Piotrowski  DOŚ/BO/0037/08 10.04.2014
9. Antoni Pobihon  DOŚ/BO/1747/01 10.04.2014
10. Piotr Zwoździak  DOŚ/BO/4475/01 10.04.2014
11. Jerzy Burda  DOŚ/IS/0798/01 14.03.2017
12. Maria Patejuk-Stenzel  DOŚ/IS/0480/01 14.03.2017
13. Nella Mickiewicz-Zając  DOŚ/IS/0492/01 14.03.2017
14. Oktawian Śliwiński  DOŚ/BO/0758/01 14.03.2017
15. Ryszard Bykowski  DOŚ/BO/0462/05 14.03.2017
16. Stanisław Miazga  DOŚ/BO/1623/02 14.03.2017
17. Wiesława Grzelka-Zimmermann  DOŚ/BO/5046/01 20.08.2018
18. Włodzimierz  Lewowski  DOŚ/BD/0592/01 20.08.2018
19. Maciej Minch  DOŚ/BO/4005/01 20.08.2018
20. Tadeusz Ponisz  DOŚ/BD/4226/01 20.08.2018
21. Marek Suchy  DOŚ/BO/3791/01 20.08.2018
22. Zbigniew Szurlej  DOŚ/IS/0012/01 20.08.2018
23. Krzysztof Schabowicz DOŚ/BO/0020/07 19.10.2021
24. Anita Fokczyńska  DOŚ/IS/4979/01 10.08.2022
25. Maciej Rataj  DOŚ/BO/0300/03 10.08.2022