Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC CZŁONKÓW PIIB W ROKU 2015

Wysokość rocznej składki obowiązkowego ubezpieczenia OC członków izby inżynierów budownictwa  w roku 2015 pozostała taka sama jak w roku 2014 i wynosi 70 zł. W zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały włączone dodatkowe zdarzenia, w tym wynikające m.in. z realizacji projektów wykonawczych i kosztorysowania.  Szczegółowe informacje w tej sprawie znaleźć można na stronie internetowej PIIB pod adresem: http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2453-ubezpieczenie-oc-bez-zmian-i-dodatkowe-profity

 

Zachęcamy do zapoznania się z tą ważną informacją oraz innymi informacjami zawartymi na stronach internetowych DOIIB, PIIB oraz innych izb okręgowych.