Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O PRAWIE BUDOWLANYM W TRZEBNICY

Z inicjatywy Członków DOIIB z powiatu trzebnickiego organizowane jest kolejne spotkanie integracyjno- szkoleniowe w ramach obchodów X-lecia DOIIB.
Szkolenie odbędzie się we wtorek 26 czerwca 2012 r. w Hotelu TRZEBNICA przy ul. Leśnej 2 w Trzebnicy.
Członkowie DOIIB z powiatu trzebnickiego otrzymali imienne zaproszenia na to spotkanie, lecz w miarę wolnych miejsc w szkoleniu mogą wziąć również udział inni Członkowie naszej Izby.

Program szkolenia znajduje się w załączniku do niniejszej komunikatu.

Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną na adres: dos@dos.piib.org.pl, faksem: 71 337 62 40 lub telefonicznie: 71 337 62 64, najpóźniej do dnia 20.06.2012r.