Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady 2023

Załączniki

Uchwała nr DOS/ORSO/0001/001/2023 z 26.01.2023 w indywidualnej sprawie członkowskiej – członkostwo transgraniczne – niepublikowana Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0002/001/2023 do DOS/ORSO/0017/008/2023 z 31.01.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0018/001/2023 do DOS/ORSO/0028/001/2023 z 28.02.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS/ORSO/0040/001/2023 do DOS/ORSO/0051/006/2023 z 30.03.2023 r. w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki uchwały od DOS/ORSO/0052/001/2023 – DOS/ORSO/0061/005/2023 z 27.04.2023 w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki uchwały od DOS/ORSO/0062/TR/2023 – DOS/ORSO/0064/TR/2023 z 29.05.2023 w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki uchwały od DOS/ORSO/0065/001/2023 – DOS/ORSO/0075/005/2023 z 31.05.2023 w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki uchwały od DOS/ORSO/0081/001/2023 – DOS/ORSO/0093/001/2023 z 29.06.2023 w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS_ORSO_0095_001_2023 do DOS_ORSO_0105_008_2023 z dnia 31.07.2023 r. – w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS_ORSO_0106_001_2023 do DOS_ORSO_0118_005_2023 z dnia 31.08.2023 r. – w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały od DOS_ORSO_0123_001_2023 do DOS_ORSO_0135_004_2023 z dnia 28.09.2023 r. – w indywidualnych sprawach członkowskich – niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały nr od DOS_ORSO_0139_2023 do DOS_ORSO_0149_2023 z 30.10.2023 – w sprawach indywidualnych niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały nr od DOS_ORSO_0151_2023 do DOS_ORSO_0163_2023 z 30.10.2023 – w sprawach indywidualnych niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki Uchwały nr od DOS_ORSO_0173_2023 do DOS_ORSO_0184_2023 z 29.12.2023 – w sprawach indywidualnych niepublikowane Link otwiera się w nowej zakładce przeglądarki