Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

O FESTIWALU BUDOWNICTWA W TELEWIZJI INTERNETOWEJ DOIIB

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowych z wydarzeń Festiwalu Budownictwa DOIIB, zorganizowanego w ramach ESK Wrocław 2016. Na stronie TV DOIIB jest prawie 40 różnych archiwalnych materiałów, dotyczących szkoleń, kultury i innych ważnych wydarzeń z życia naszego samorządu zawodowego. Liczymy też, że po obejrzeniu materiałów na stronie TV DOIIB otrzymamy opinie i sugestie w sprawie dalszego funkcjonowania naszej telewizji.