Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER NASZEGO CZASOPISMA „BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE”

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem naszego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Życząc przyjemnej lektury prosimy jednocześnie o przekazywanie uwag i opinii nt. tego czasopisma na adres zespołu redakcyjnego.