Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Nominacje w Konkursie Inżynier Roku

Kapituła Konkursu Inżynier Roku po analizie nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru nominowanych do kolejnego etapu konkursu spośród zgłoszonych kandydatur.

W kategorii głównej nominacje otrzymali:

 1. Irena Daniłowicz-Wrona
 2. Jacek Dudkiewicz
 3. Marcin Rafał Jaremkiewicz
 4. Radosław Kaczmarek
 5. Michał Kawaler
 6. Mariusz Mizier
 7. Przemysław Papierz
 8. Sławomir Rowiński
 9. Krzysztof Schabowicz
 10. Stanisław Stojewski

W kategorii „Debiut Inżynierski” nominacje otrzymali:

 1. Monika Niespodziewana
 2. Arkadiusz Szkudlarek

Zgodnie z regulaminem konkursu w terminie 15 dni od ogłoszenia nominacji członkowie DOIIB i pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur, mogą zgłaszać do poszczególnych kandydatów pytania, które następnie zostaną przekazane nominowanemu przed terminem rozmowy z Kapitułą. Pytania prosimy przesyłać na adres mailowy dos@dos.piib.org.pl na formularzu załączonym poniżej.

W bliższym poznaniu kandydatów i ich działalności pomogą Państwu zamieszczone poniżej zgłoszenia do konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

Załączniki