Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

27 marca, 2020 | dr hab. inż. Eugeniusz Hotała

Sesja 1 – Wstęp "WYKŁADY FORUM INŻYNIERSKIEGO DOIIB 2013 W LASOCINIE"