Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONSULTACJE PUBLICZNE KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO

Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał do konsultacji publicznych projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (nr projektu UD 135). Wśród 157 instytucji i organizacji zaproszonych do konsultacji znalazła się również Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.   Przewidziany jest 60-dniowy okres na konsultacje publiczne ale z uwagi na sugerowaną potrzebę spotkań ze zgłaszającymi własne stanowiska ustalony został przez Pana Ministra termin 28 października 2016 r. zaopiniowania projektu ustawy przez zaproszone instytucje i organizacje. Jest ot niezwykle ważny projekt dla całej branży budowlanej i trzeba żałować, że termin nadsyłania stanowisk jest tak bardzo krótki.
Nasza izba dolnośląska będzie przygotowywać swoje stanowisko w tej sprawie, które zostanie przekazane do Krajowej Rady PIIB. Prosimy więc naszych członków o pilne (do 10.10.2016 r.) przesłanie swoich uwag (wg załączonego wzoru) do projektu ustawy, aby Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB mógł je opracować w formie wspólnego stanowiska DOIIB i aby możliwe było przesłanie tego stanowiska do dalszych prac w izbie krajowej. Uwagi prosimy przesyłać na adres biura: dos@dos.piib.org.pl
W załączeniu pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.