Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs „Inżynier Roku”

Serdecznie zapraszamy członków DOIIB do udziału w Konkursie „Inżynier Roku”.
W tegorocznej edycji konkurs ma nową formułę – będziemy oceniać nie tylko osiągnięcia w ramach działalności zawodowej, ale również widoczne zaangażowanie w prace samorządu inżynierów budownictwa lub w inną aktywność, w tym społeczną lub naukową. Mają Państwo zatem wiele możliwości przedstawienia siebie i swoich osiągnięć.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
– Inżynier roku (kategoria główna)
– Inżynier roku (Debiut Inżynierski).

Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony i przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 15 marca br.

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie https://dos.piib.org.pl/strefa-doiib/konkursy/konkurs-inzynier-roku/