Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONCERT ZESPOŁU BAJM – LIMIT BILETÓW WYCZERPANY

Uprzejmie informujemy, ze limit biletów na koncert Zespołu Bajm został już wyczerpany.