Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KOLEJNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM

Zapraszamy Członków DOIIB na kolejne spotkanie konsultacyjne, na którym poruszane będą zagadnienia i przykłady trudnych interpretacji przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych w odniesieniu do procesów realizacji oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Spotkanie poprowadzi znakomita specjalistka z dziedziny prawa budowlanego Pani mgr Agnieszka Znamiec – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, a odbędzie się ono w dniu 12 listopada 2014 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Podczas spotkania, organizowanego w ramach działalności samopomocowej, będzie możliwość wymiany doświadczeń między członkami Izby oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy w sprawach zawodowych. Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-64; 71-337-62-32 do dnia 7 listopada 2014r. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.