Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II ZAWODY BADMINTONOWE DOIIB (23.09.2023)

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich dolnośląskich inżynierów i techników budownictwa oraz członków ich rodzin na:

II ZAWODY BADMINTONOWE DOIIB
które odbędą się w dniu 23.09.2023 r. (sobota)
w hali MATCHPOINT

55-040 Ślęza, ul. Szyszkowa 6
(dojazd od ul. Ołtaszyńskiej lub od Bielan Wrocławskich)

Program zawodów:
10:00-10:45
zapoznanie się z parkietem hali sportowej, rozgrzewka,
10:45-11:15 rejestracja, zapoznanie się z tabelą rozgrywek
11:15-11:30 oficjalne otwarcie Zawodów
11:30-16:30 rozgrywki
16:30-17:00 wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie Zawodów
17:00-20:00 spotkanie towarzyskie w restauracji Aroma


Prawo startu:
Inżynierowie i technicy budownictwa będący czynnymi członkami DOIIB, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji architektoniczno-budowlanej w starostwach powiatowych województwa dolnośląskiego, członkowie izb okręgowych PIIB oraz pracownicy biura DOIIB.

Każdy członek Izby ma prawo zgłosić do uczestnictwa w Zawodach osobę towarzyszącą oraz dzieci pozostające na jego utrzymaniu (do lat 25).

Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.

Udział w zawodach jest bezpłatny.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy zawodów.
Parking dla zawodników jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o nadesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU na adres e-mail t.czysz@matchpoint.com.pl  najpóźniej do 13 września 2023 r.

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej konieczne jest nadesłanie wypełnionego OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

Dodatkowe atrakcje:

  • siłownia i trening obwodowy z trenerem dla chętnych,
  • dla dzieci i młodzieży niebiorących udziału w Zawodach:
    – zajęcia ogólnorozwojowe z animatorem dla dzieci w wieku 2-4 lat,
    – lekcje badmintona dla dzieci i młodzieży,
    – mini-turniej badmintona dla chętnych.

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECI DO AKTYWNOŚCI SPORTOWYCH (w pliku do pobrania) prosimy nadsyłać najpóźniej do 13 września 2023 r. na adres e-mail t.czysz@matchpoint.com.pl

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Zawodów lotki i – w razie potrzeby – rakiety badmintonowe, wodę mineralną (gazowaną i niegazowaną), poczęstunek podczas Zawodów oraz  podstawową opiekę medyczną.

Ważne!
Wejście na halę wyłącznie w obuwiu sportowym.

W plikach do pobrania:
Regulamin II Zawodów Badmintonowych DOIIB
Karta zgłoszenia udziału
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
Klauzula informacyjna
Karta zgłoszenia dziecka do aktywności sportowych