Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II MISTRZOSTWA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM (MTB) – MIĘKINIA K. WROCŁAWIA (13.04.2024)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Drużyna Rowerowa DOIIB zapraszają do udziału w II Mistrzostwach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie górskim (MTB), które zostaną  rozegrane 13.04.2024 r. (sobota) w ramach inauguracji sezonu cyklu maratonów rowerowych MTB Bikemaraton w Miękini koło Wrocławia.

W zawodach mogą bezpłatnie uczestniczyć Panie i Panowie zrzeszeni w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadający indywidualny nr ewidencyjny (członkowski) przynależności do DOIIB (czynni członkowie Izby) oraz członkowie ich rodzin na zasadach podanych poniżej.

W ramach MTB Bikemaraton wprowadzona została oddzielna klasyfikacja (odpowiednie pole zgłoszenia do wypełnienia przy zgłoszeniu/zapisie) obejmująca członków  DOIIB oraz członków ich rodzin. W polu przeznaczonym dla inżynierów chcących uczestniczyć w Mistrzostwach  należy potwierdzić udział wybierając „TAK” i wpisując swój nr ewidencyjny (członkowski) w DOIIB. Ten sam numer i potwierdzenie wyboru startu należy wpisać przy pozostałych osobach z rodziny zgłaszanych do zawodów.                                 

Start w Mistrzostwach możliwy jest wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia do zawodów Bikemataton na stronie www.bikemaraton.com.pl  i zapisaniu się w odpowiedniej zakładce zgłoszenia do Mistrzostw DOIIB.

Rywalizacja w naszych Mistrzostwach zaplanowana jest na dystansach:
FUN – 21 km, CLASSIC  – 35 km, MEGA – 58 km w klasyfikacji Kobiet, Mężczyzn i – w miarę możliwości organizacyjnych imprezy – w grupach wiekowych: do lat 16 (bez dystansu MEGA), do lat 26 i powyżej 26 lat. 

Do udziału w II Mistrzostwach Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie górskim (MTB), z dofinansowaniem (100%) opłaty startowej i zakupu numeru startowego mogą być zgłoszeni małżonkowie/partnerzy  członków DOIIB, zgłaszających się do zawodów (lub zamiennie ich jedno dziecko powyżej 26 roku życia) oraz jedno z dzieci poniżej 26 roku życia lub dwoje dzieci w przypadki braku zgłoszenia małżonka/partnera.

Warunkiem dofinansowania jest dokonanie zgłoszenia do dnia 8.04.2024 r. Opłata za zgłoszonych do tego terminu zostanie wniesiona przez DOIIB. Późniejsze zgłoszenie niesie ryzyko samodzielnej opłaty i nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania z DOIIB.

W zgłoszeniach do II Mistrzostw Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kolarstwie górskim (MTB) należy wpisać zarówno w swoim zgłoszeniu, jak i osób zgłaszanych swój numer ewidencyjny/członkowski w DOIIB.

Dla zwycięzców zawodów w poszczególnych kategoriach przewidziane są medale oraz dyplomy uczestnictwa. Przewiduje się również opublikowanie wyników oraz zdjęć i relacji z zawodów na stronie internetowej DOIIB, Facebook DOIIB.

Start w zawodach odbywa się w rygorach/konsekwencjach regulaminu cyklu BIKEMARATON, dostępnego na stronie cyklu wymienionej powyżej. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu BIKEMARATON.

Udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność osób biorących w nich udział. Osoby niepełnoletnie mogą startować pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie niepełnoletniego podczas zawodów.