Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W BUDOWNICTWIE” (26-27.10.2023, Wrocław)

W imieniu organizatorów zapraszamy na II Konferencję Naukowo-Techniczną „Zarządzanie bezpieczeństwem Pracy w Budownictwie”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 26-27 października 2023 roku. Organizatorami Konferencji są: Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Katedra Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale należy się zarejestrować.
Link do strony internetowej konferencji: https://konferencjabhp2023.pwr.edu.pl/