Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ELEKTRONICZNY DZIENNIK BUDOWY – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU GUNB

W marcu – przed rozpoczęciem sezonu budowlanego w 2024 r. – GUNB zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone Elektronicznemu Dziennikowi Budowy – EDB i jego praktycznemu zastosowaniu. Szkolenie odbędzie się bezpłatnie w formule online. Tytuł szkolenia to „Elektroniczny Dziennik Budowy – praktyczne narzędzie do prowadzenia dziennika budowy“. Poprowadzą je eksperci z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu są przyjmowane do 29 lutego br. Na początku marca osoby, które się zgłosiły, zostaną powiadomione o konkretnej dacie i godzinie szkolenia. Formularz zgłoszenia dostępny jest pod linkiem:

https://edb-szkolenie.webankieta.pl/

Do zgłaszania się w szkoleniu zapraszamy:
– inwestorów
– kierowników budów
– inspektorów nadzoru inwestorskiego
– projektantów sprawujących nadzór autorski
– geodetów
– wszystkie zainteresowane osoby

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak:
– wystąpić z elektronicznym wnioskiem o wydanie dziennika budowy do administracji architektoniczno-budowlanej
– odebrać dziennik
– powierzać obowiązki uczestnikom procesu budowlanego
– umieszczać i korygować wpisy
– zmieniać statusy dziennika
– zdać dziennik do nadzoru budowlanego

O EDB
Elektroniczny Dziennik Budowy to cyfrowe narzędzie przygotowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W 2023 r. EDB otrzymał nagrodę “Skrzydła IT w Administracji 2023” w kategorii e-administracja.

Aktualnie 7300 osób korzysta z Elektronicznego Dziennika Budowy, w tym 2 900 spoza administracji, a liczba dzienników prowadzonych w EDB wynosi 673.

Więcej na: e-budownictwo.gunb.gov.pl