Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

CYFROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM – SZKOLENIE ONLINE

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępna jest informacja o aktualnych szkoleniach online dla członków PIIB: https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Ze szkoleń mogą korzystać wszyscy członkowie PIIB niezależnie od przynależności okręgowej.

Wśród proponowanych szkoleń jest również cz. II szkolenia „Cyfrowe kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM” prowadzonego przez mgr inż. Stanisława Moryca. Szkolenie obejmuje podstawy opracowywania przedmiarów, harmonogramów i kosztorysów. Wprowadzenie w wycenę robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM. Czym jest innowacja BIM w przedmiarowaniu 3D, kosztorysowaniu 5D i harmonogramowaniu 4D. Omówienie poziomów dokładności oraz szczegółowości modelu BIM w ujęciu kalkulacji kosztów robót budowlanych. Analiza, omówienie możliwości sprawdzenia poprawności modeli BIM dla potrzeb wyceny kosztów. Błędy w modelowaniu. Współpraca kosztorysant – projektant. Z jakimi informacjami należy wyeksportować model do formatu IFC aby można go było efektywnie wykorzystać na etapie opracowania kosztorysu i harmonogramu.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 14 lutego 2022 r. w godz. 16.00-18.30, aby z niego skorzystać należy się zapisać na stronie: Portal członkowski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)