Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH

W dniu 19 listopada 2014r.  (środa) w godzinach 9.00 – 13.15 w sali nr 11 Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. Kopernika 5,  odbędzie się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zaprasza do udziału w tej konferencji wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy, w tym uczestników procesu budowlanego, pracodawców, osoby kierujące pracownikami, inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. bhp, zakładowe służby bhp. W programie konferencji przewidziane są między innymi wystąpienia przedstawicieli firm:

•  Keller Polska z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, Oddział we Wrocławiu
•  Kopras sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej, prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 17 listopada 2014r. nadinspektorowi pracy Dolnośląskiego Zespołu Budownictwa Panu  Jarosławowi Głowackiemu, nr tel. 792878433.

Liczymy na liczny udział członków DOIIB w tej konferencji.