Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻEGNAMY KOLEŻANKĘ ZOFIĘ ZWIERZCHOWSKĄ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 9 grudnia 2017 roku, zmarła w wieku 81 lat nasza koleżanka, dr inż. Zofia Zwierzchowska.

Pani Zofia Zwierzchowska była przez wiele lat członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącej i sekretarza. Należała do tych, którzy tworzyli podstawy naszego dolnośląskiego samorządu inżynierów budownictwa. Działała bardzo aktywnie w dolnośląskich i krajowych strukturach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów PREFABET. Pracowała tam przez czternaście lat.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie technologii prefabrykacji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozpoczęła pracę w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i uzyskała tam stopień doktora nauk technicznych. Na uczelni pracowała trzydzieści lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wypromowała ponad stu dyplomantów. Uważała, że praca w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, której poświęciła się będąc już na emeryturze, jest przedłużeniem jej dydaktycznej pracy na Politechnice Wrocławskiej. O swoim życiu zawodowym mówiła: „Branża budowlana to świat zdominowany przez mężczyzn, ale kobieta może tam znaleźć swoje miejsce. Należy tylko pamiętać o tym, aby swoją pracę lubić, rozumieć oraz nieustannie się dokształcać”.

 

Była życzliwą, ciepłą, otwartą na ludzi i świat kobietą. Będzie Jej nam bardzo brakowało. Cześć Jej Pamięci!

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w dniu 14.12.2017 r. Msza św. w intencji zmarłej odprawiona będzie o godz. 13.00 w Kościele pw. Świętego Wawrzyńca przy ul. Bujwida, a po mszy św. nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida.