Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻEGNAMY KOLEŻANKĘ ZOFIĘ ZWIERZCHOWSKĄ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 9 grudnia 2017 roku, zmarła w wieku 81 lat nasza koleżanka, dr inż. Zofia Zwierzchowska.

Pani Zofia Zwierzchowska była przez wiele lat członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, pełniąc w niej funkcję wiceprzewodniczącej i sekretarza. Należała do tych, którzy tworzyli podstawy naszego dolnośląskiego samorządu inżynierów budownictwa. Działała bardzo aktywnie w dolnośląskich i krajowych strukturach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Produkcji Betonów PREFABET. Pracowała tam przez czternaście lat.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie technologii prefabrykacji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozpoczęła pracę w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej i uzyskała tam stopień doktora nauk technicznych. Na uczelni pracowała trzydzieści lat jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wypromowała ponad stu dyplomantów. Uważała, że praca w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, której poświęciła się będąc już na emeryturze, jest przedłużeniem jej dydaktycznej pracy na Politechnice Wrocławskiej. O swoim życiu zawodowym mówiła: „Branża budowlana to świat zdominowany przez mężczyzn, ale kobieta może tam znaleźć swoje miejsce. Należy tylko pamiętać o tym, aby swoją pracę lubić, rozumieć oraz nieustannie się dokształcać”.

 

Była życzliwą, ciepłą, otwartą na ludzi i świat kobietą. Będzie Jej nam bardzo brakowało. Cześć Jej Pamięci!

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w dniu 14.12.2017 r. Msza św. w intencji zmarłej odprawiona będzie o godz. 13.00 w Kościele pw. Świętego Wawrzyńca przy ul. Bujwida, a po mszy św. nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida.