Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻEGNAMY KOLEGĘ – ZMARŁ MGR INŻ. GRZEGORZ BIELA, CZŁONEK OSD DOIIB

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w środę, 27 stycznia 2021 roku, zmarł w wieku 77 lat nasz Kolega, mgr inż. Grzegorz Biela.

Pan Grzegorz Biela przez wiele lat pełnił funkcję członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB. Do swoich obowiązków podchodził sumiennie i zawsze z rozwagą, starając się sprawiedliwie rozpatrywać sprawy odpowiedzialności zawodowej naszych członków.

Aktywnie  działał na rzecz członków DOIIB w głogowskim obwodzie wyborczym. Był jednym z założycieli Obwodowego Zespołu Członkowskiego w Głogowie oraz pełnił w nim funkcję przewodniczącego. Czynnie uczestniczył w organizacji szkoleń i spotkań dla członków DOIIB z powiatu głogowskiego.

Za swoje zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa został uhonorowany Srebrną, a następnie Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Był człowiekiem pogodnym, otwartym, przyjaznym i pomocnym. Będzie nam Go bardzo brakowało. Cześć Jego Pamięci!