Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE Z MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII NA BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MŚP ORAZ ZATRUDNIONYCH W TYM SEKTORZE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza na bezpłatne, jednodniowe szkolenie stacjonarne z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze.

Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej, praktycznej wiedzy i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki procesu ubiegania się o zamówienia i ich realizacji.

Szkolenie prowadzone jest przez uznanych trenerów, posiadających bogate doświadczenie we współpracy prawnej z przedsiębiorstwami. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia trenerów w okresie 30 dni od szkolenia.

Szkolenie (forma stacjonarna) we Wrocławiu przewidziane jest w dniu 07.05.2024 r.

Szczegółowe informacje, w tym program szkoleń i możliwość zgłoszenia udziału, znajdują się na stronie internetowej MRiT: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-pozyskac-zamowienia-i-podpisac-umowe—szkolenia-dla-przedsiebiorcow