Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zaproszenie na szkolenie 8 grudnia 2011r. we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przede wszystkim właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, do udziału w szkoleniu organizowanym przez DAEŚ – Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c. oraz POLSEFF – Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej.
Miejscem spotkania, które rozpocznie się 8 grudnia  2011 r. o godz. 9.30, będzie Centrum Konferencyjne WPP – Sala Miedziana we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.
Tematyka wykładów dotyczy poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji w przedsiębiorstwie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce SZKOLENIA I KONFERENCJE – szkolenia i konferencje zgłoszone do DOIIB.