Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ TISNOB 2016 (24-26.11.2016)

Zapraszamy członków DOIIB do uczestnictwa, w charakterze wolnego słuchacza w V Krajowej i III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn.:Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (TISNOB 2016), współorganizowanej przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja  odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-26 listopada 2016 r. (czwartek-sobota) w hotelu Ibis Styles, pl. Konstytucji 3 Maja 3.

Szczegółowy program Konferencji znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.tisnob.put.poznan.pl/wp-content/uploads/2014/11/Program-Konferencji-TISNOB-2016.pdf

Koszty udziału członków Izby w Konferencji, w charakterze wolnego słuchacza (bez korzystania z pełnych świadczeń, które przysługują pełnopłatnym uczestnikom konferencji; wolnym słuchaczom nie przysługują materiały konferencyjne, wyżywienie i nocleg)  pokrywa Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa (z podaniem numeru członkowskiego) do dnia 22 listopada 2016 r. do biura DOIIB na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl