Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

W zakładce SZKOLENIA/szkolenia i konferencje zgłoszone do DOIIB znajdują sie informacje o bezpłatnych szkoleniach dla członków DOIIB:

1. System bezpieczeństwa i ekologii podczas procesu budowy.

2. Wytyczne do projektowania obiektów kubaturowych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego na wpływy dynamiczne od wstrząsów górniczych.