Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ NA TEMAT EHS (11.06.2024, Wrocław)

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą projektowaniu probezpiecznemu. 11 czerwca (wtorek), Wrocław, The Lounge by Vastint. Grono merytoryków z Porozumienia Deweloperów i Inwestorów Zastępczych przedstawi najważniejsze zagadnienia z dziedziny EHS, takie jak między innymi: „safety by design”, dyrektywy europejskie i prawo krajowe o aspektach bhp w projektowaniu budynków w różnych fazach życia projektu, informacja do planu BIOZ (projektowanie z uwzględnieniem bezpieczeństwa na placu budowy), przykłady rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo na placu budowy, użytkowników budynków i ekip serwisowych.

Porozumienie Deweloperów i Inwestorów Zastępczych to inicjatywa powołana do życia w 2022 roku, której głównym celem jest promocja, wzajemne wsparcie i współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju sektora nieruchomości. Sygnatariusze i firmy zrzeszone w Porozumieniu w szczególności koncentrują się na propagowaniu kultury BHP oraz tworzeniu bezpiecznych środowisk pracy, które zapewniają zdrowie i życie pracownikom budowlanym, a także bezpieczeństwo osobom korzystającym z gotowych obiektów.

Link do programu i rejestracji (bezpłatne uczestnictwo): https://www.eduarch.pl/environmental-health-safety-an-ergonomics-2024-wroclaw-11-06-2024/