Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU BIM

W imieniu Wydawnictwa Naukowego PWN SA zapraszamy do udziału w szkoleniu BIM p.t.

JAK ZREALIZOWAĆ PROJEKT BIM WG ZASAD ISO 19650?”.


W trakcie szkolenia eksperci z branży zaprezentują szczegółowo:

  • uregulowania zawarte w normach ISO,
  • sposoby budowania zarządzanego procesu informacyjnego BIM po obu stronach interfejsu inwestor-wykonawca,
  • narzędzia i metody skutecznego współdziałania przy realizacji procesu.

Szkolenie uzupełni analiza uwarunkowań PZP dla wdrażania metodyki BIM wg zasad zawartych w normach serii ISO 18650 w projektach finansowanych ze środków publicznych.

Wykładowcy:
DARIUSZ KASZNIA
Mgr inż. informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz mgr inż. budownictwa specjalność konstrukcje inżynierskie.
MACIEJ KINDLER
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, inżynier budownictwa, planista, kosztorysant.
JUSTYNA POŻAROWSKA
Doktor nauk politycznych (Vrije Universiteit Brussel), magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski).
JACEK MAGIERA
Adiunkt w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie internetowej:

Jak zrealizować projekt BIM wg zasad ISO 19650? | Instytut PWN