Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU BUDYNKU DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu zleci wykonanie rocznego przeglądu budynku DOIIB we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 22 i przedstawienie wyników przeglądu w formie pisemnej (w jednym egzemplarzu)  oraz w formie elektronicznej pdf.

Dane techniczne budynku DOIIB:
– budynek 6 kondygnacyjny
– powierzchnia zabudowy – 250,00 m2
– powierzchnia użytkowa – 948,10 m2.

Termin wykonania prac do 28-11-2019r. Płatność przelewem w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu wykonania prac i otrzymania faktury.

Prosimy o składanie ofert e-mailem na adres: adm@dos.piib.org.pl w terminie do 04-11-2019r.