Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA XXII KONFERENCJĘ "POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH"

DOIIB zaprasza swoich Członków do bezpłatnego udziału w XXII Konferencji Naukowo-Technicznej „POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH”, traktowanego jako specjalna forma szkolenia. Sesje Konferencji będą miały miejsce w sali kinowej Domu Technika NOT we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74  w dniach 20-21.10.2011 r. 

Członkowie naszej Izby, zainteresowani uczestnictwem w Konferencji, są proszeni o zgłoszenie udziału do dnia 13.10.2011 r. do Biura Izby (tel.71/337-62-56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl, fax: 71/337-62-40).
Program Konferencji i szczegółowe informacje zawarte są tutaj