Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM „WEJŚCIE NA RYNEK UKRAIŃSKI. CERTYFIKACJA INŻYNIERÓW I PROJEKTANTÓW NA UKRAINIE” ( 15.12.2023, forma hybrydowa)

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie serdecznie zapraszają na seminarium w formie
hybrydowej: „Wejście na rynek ukraiński. Certyfikacja inżynierów i projektantów na
Ukrainie”, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023r. w godz. 10:00-14:00 w siedzibie PDK
OIIB (ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszów) oraz transmisja online na platformach:
– YouTube
– Zoom

Podczas seminarium zapewnione będzie polsko-ukraińskie tłumaczenie symultaniczne.
Szczegółowe informacje o seminarium zawarte są na stronie internetowej:
https://inzynier.rzeszow.pl/Files/News/AGENDA_Seminarium_15_12_2023r.pdf
Rejestracja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJruOIm85B1JTa4R7bGa0rhG0xQcZnsq8YdXfO
J57uePBNzw/viewform