Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ SZKOLENIOWĄ DOTYCZĄCA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH.

W dniu 10 maja 2016 r. (wtorek) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów Expopower/Greenpower, Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp. k. organizuje VI Konferencję Szkoleniową pt.  „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja”. Konferencja kierowana jest do projektantów oraz instalatorów branży elektrycznej i sanitarnej. Szczegółowy program konferencji prezentujemy w załączniku. Informacje o Konferencji są również zamieszczone na stronie organizatora: http://konferencja.elektro.info.pl/
DOIIB otrzymała atrakcyjną ofertę uczestnictwa dla swoich członków, stąd  też zapraszamy członków DOIIB do bezpłatnego uczestnictwa w tej Konferencji (koszty udziału pokryje Izba). Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału na adres biura dos@dos.piib.org.pl do dnia 6.05.2016 r. podając swój numer członkowski.
Wstęp na teren Konferencji będzie odbywał się na podstawie listy zgłoszeń, którą DOIIB prześle do organizatora. Dojazd we własnym zakresie.