Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA KONCERT ZESPOŁU BAJM  (WROCŁAW, 13.04.2024)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków Izby (czynnych) na koncert zespołu BAJM. Koncert jest organizowany w ramach kampanii informacyjnej z cyklu „PALI SIĘ” i zostanie poprzedzony krótkim szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydarzenie będzie miało miejsce 13 kwietnia 2024 r. (sobota) o godz. 18.00 w Hali Stulecia we Wrocławiu.

DOIIB dysponuje ograniczoną liczbą biletów. Udział członków DOIIB w koncercie wraz z jedną osobą towarzyszącą jest bezpłatny.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Bilety w formie papierowej będą do odebrania w biurze DOIIB (ul. Odrzańska 22, Wrocław, pok. 112, w godz. 9.00 – 14.00, w dni powszednie).

Zainteresowanych udziałem w tym koncercie członków DOIIB prosimy o zgłaszanie się na adres email: natalia.wieczorek@dos.piib.org.pl z podaniem numeru członkowskiego oraz ilości zamawianych biletów (1 lub 2).