Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA GALĘ I KONCERT JUBILEUSZOWY

W najbliższy piątek, tj. 7. października 2011 r., organizujemy razem z Wrocławskim Oddziałem PZITB uroczystą Galę w ramach obchodów X–lecia DOIIB oraz tradycyjnego Święta Budowlanych. Uroczystości rozpoczną się w Auli Politechniki Wrocławskiej w gmachu głównym A-1 o godzinie 16.00, a patronat nad nimi objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej. Udział w uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Dolnego Śląska, liczni posłowie i senatorowie, dziekani wydziałów związanych z budownictwem, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz wielu innych znakomitych gości. Na Galę przybędzie też Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który wręczy naszym kilkunastu członkom złote i srebrne odznaki PIIB. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta prezesa PIIB w naszej Dolnośląskiej Izbie.
Po części oficjalnej Gali przewidziana jest ok. 40 minutowa przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe, po czym ok. godz. 18.00 rozpocznie się uroczysty Koncert Jubileuszowy pod hasłem „Między nami sąsiadami”, na który zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń izb inżynierów budownictwa z państw Grupy Wyszehradzkiej, obradujący w tych dniach we Wrocławiu.
Wykonawcami koncertu będą wrocławska kultowa grupa folkowa Chudoba oraz Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, artyści znani przede wszystkim jako wykonawcy poetyckich ballad, w tym ballad Wysockiego, Okudżawy i Nohawicy, a także jako wykonawcy szant. Jesteśmy pewni, że koncert zachwyci wszystkich, szczególnie młodych członków DOIIB.
Uroczystości będą dobrą okazją do pogłębienia integracji środowiska dolnośląskich inżynierów budownictwa oraz prezentacji osiągnięć Izby na forum publicznym.   

Serdecznie zapraszamy.