Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „NOWOCZESNY INŻYNIER 2024” ORGANIZOWANYM PRZEZ ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

Zapraszamy i zachęcamy członków DOIIB do udziału w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Udział w Konkursie może wziąć każdy członek PIIB, który ma opłacone składki członkowskie i aktywował swoje konto na portalu PIIB.

Udział w konkursie jest bezpłatny, konkurs organizowany jest zdalnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zasady rekrutacji i warunki udziału w konkursie określono w Regulaminie Konkursu, zamieszczonym poniżej w pliku do pobrania.