Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapraszamy członków DOIIB na jubileuszową Galę Inżynierską DOIIB (11.10.2022 r.)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w uroczystej Gali Inżynierskiej 2022, która odbędzie się 11 października 2022 r. (wtorek), o godz. 16.30, w Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia we Wrocławiu. W roku 2022 obchodzimy Jubileusz 20-lecia powstania Izby. Podczas części oficjalnej wręczone zostaną odznaczenia oraz nagrody w Konkursie DOIIB „Inżynier Roku” za rok 2021 oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku” organizowanym przez PZiTB. Galę uświetni występ Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Gali Inżynierskiej do dnia 27 września 2022r. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną  na adres email: dos@dos.piib.org.pl skanu wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału”. znajdującego się poniżej w plikach do pobrania. Można zgłosić udział wraz z jedną dorosłą osobą towarzyszącą.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Gali Inżynierskiej 2022 decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Gali Inżynierskiej zostanie Państwu przekazane drogą elektroniczną na wskazany w „Formularzu zgłoszenia udziału” adres email. Specjalne zaproszenia na Galę prześlemy pocztą na początku października.

Mając nadzieję, że sytuacja epidemiczna nie zmusi nas do zmiany planów, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu.