Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXXVIII ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII (10-13 MARCA 2015, KARPACZ)

Zapraszamy członków DOIIB do wzięcia udziału w Konferencji – XXXVIII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, która odbędzie się w dniach 9-13 marca 2015 roku w Hotelu Artus w Karpaczu mieszczącym się przy ul. Wilczej 9. 

Członkowie DOIIB mogą uczestniczyć w obradach konferencji w charakterze wolnych słuchaczy bez korzystania z pełnych świadczeń, które przysługują pełnopłatnym uczestnikom konferencji. Wolnym słuchaczom nie przysługują materiały konferencyjne, wyżywienie i nocleg. 

Informacje szczegółowe o konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.zsmgig.pwr.edu.pl/

Członkowie Izby, którzy chcą wziąć udział w konferencji w charakterze wolnych słuchaczy, prosimy o przeslanie zgłoszenia (imię i nazwisko, nr członkowski, kontakt – e-mail plus ewentualnie nr telefonu) na adres e-mail biura DOIIB tj. dos@dos.piib.org.pl  do dnia 25.02.2015 r.