Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TECHNICZNA NT. „KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU” (12-13.10.2023, LEGNICA)

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej nt. „Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, która odbędzie się w dniach12 i 13 października 2023 r. wHotelu QUBUS, ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica.
W programie konferencji planowane są, podobnie jak ubiegłym roku, panele ekspertów, które poprowadzi kol. dr inż. Ludmiła Pietrzak z udziałem osób znanych z wielu publikacji, między innymi w Przeglądzie Geodezyjnym. Tematem wiodącym paneli będzie: „Omówienie problemów związanych z procesem koordynacji, zgłoszonych przez uczestników konferencji”

Szczegóły uczestnictwa w konferencji znajdują się na stronie internetowej Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy pod linkiem:
https://legnica.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-legnicy/356-komunikat-nr-2-xvii-konferencja-techniczna-nt-koordynacji-usytuowania-projektowanych-sieci-uzbrojenia-terenu-legnica-12-13-pazdziernika-2023-r