Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (19-21.10.2022 r., Cedzyna)

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 r. w Cedzynie koło Kielc. Udział w Konferencji należy zgłosić do 15.01.2022 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia udziału znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rzeczoznawstwo2022.tu.kielce