Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (13-15.05.2020 R., CEDZYNA)

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają na XVI Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 maja 2020 r. w Cedzynie koło Kielc.

 
Tematyka warsztatów:
– Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
– Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
– Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
– Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.
– Metody ocen właściwości cieplnych obiektów budowlanych.
– Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora: www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl