Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

X OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DELEGATÓW DOIIB

OKRĘGOWA RADA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

informuje, że

 

X OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
DELEGATÓW DOIIB


odbędzie się

 

w dniu  14.04.2011 r. we Wrocławiu

W HOTELU WROCŁAW
WROCŁAW, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 7
W SALI KRYSTYNA

Początek obrad godz. 11.00

DELEGACI OTRZYMAJA LISTEM POLECONYM IMIENNE ZAPROSZENIE I MATERIAŁY ZJAZDOWE