Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYTYCZNE TECHNICZNE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH – KONSULTACJE PROJEKTÓW

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego PIARC, zapraszamy do włączenia się w konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów inżynierskich. Stanowić one będą część nowego systemu Wzorców i Standardów, które minister właściwy do spraw transportu będzie rekomendował do stosowania w drogownictwie.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie tych dokumentów jak najszerszemu gronu zainteresowanych odbiorców i zebranie ich opinii. Konsultacje będą polegały na zorganizowaniu cyklu 10 webinariów, przedstawiających ideę nowego systemu przepisów technicznych oraz szczegółowe zapisy Wytycznych, a także na prowadzeniu moderowanego forum dyskusyjnego na dedykowanej stronie internetowej: www.konsultacje.viaexpert.pl

Inauguracja konsultacji nastąpi 29.09.2020 r. o godz. 10:00 podczas webinarium z udziałem przedstawicieli Ministerstwa oraz 3 szefów zespołów pracujących nad Wytycznymi. Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować, korzystając z linku: https://konsultacje.clickmeeting.com/754869611/register Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie www.kongresdrogowy.pl

Kolejne webinaria będą się odbywały w stałych terminach: co wtorek o godz. 10:00 między 6 października a 1 grudnia.

Pod adresem: https://kongresdrogowy.pl/files/upload/list_polecajacy_MAA.pdf dostępny jest list Ministra Andrzeja Adamczyka wyjaśniający założenia nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie i jego znaczenie dla naszej branży.