Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYSTAWA PLENEROWA – 15 LAT DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zapraszamy na wystawę plenerową poświęconą piętnastoleciu naszej dolnośląskiej izby. Wystawę można oglądać na ulicy Kuźniczej we Wrocławiu od 17 do 30 października bieżącego roku.

Na naszej wystawie przedstawione są niektóre obiekty budowlane powstałe na Dolnym Śląsku w ostatnich piętnastu latach. Na czternastu planszach prezentowane są budynki mieszkalne, modernizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych, budynki użyteczności publicznej oraz budynki produkcyjne i obiekty inżynierskie. Wszystkie są efektem pracy inżynierów budownictwa różnych specjalności, którzy je zaprojektowali, kierowali ich budową i sprawowali nadzór ze strony inwestora. Od piętnastu lat inżynierowie budownictwa wykonują swój zawód jako członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a więc zobowiązani są wykonywać go jak najlepiej i coraz lepiej niż przedtem.