Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYSTĄPIENIE PODSEKRETARZA STANU w MIiB – TOMASZA ŻUCHOWSKIEGO WE WROCŁAWIU (8.11.2016 r.)

W Centrum Kongresowym Hali Stulecia we Wrocławiu w dniu 8.11.2016 r. odbyła się Konferencja Konsultacyjna w sprawie projektu ustawy Kodeks architektoniczno-budowlany.  Oprócz prezentacji celów i konkretnych zapisów projektu Kodeksu przez Pana Tomasza Żuchowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  był czas na zadawanie pytań i składanie konkretnych propozycji zmian zapisów tego projektu. Konferencja podsumowująca ogólnopolską dyskusję w tej sprawie zostanie zorganizowana w dniu 16 grudnia 2016 r. w Warszawie przez Ministerstwo. 

Na stronie Telewizji Internetowej DOIIB  http://www.tvdoiib.pl/ zamieszczona jest pełna wypowiedź Pana Ministra Tomasza Żuchowskiego podczas prezentacji założeń projektu Kodeksu. Kolejne wystąpienia i relacja z tego wydarzenia będą zamieszczone na stronie TV DOIIB już niebawem. Zachęcamy do obejrzenia tego materiału filmowego oraz innych materiałów filmowych z działalności DOIIB, w tym ciekawych materiałów szkoleniowych.