Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WYKŁADY Z FORUM INŻYNIERSKIEGO DOIIB 2013 W LASOCINIE

Informujemy, że w ” Strefie dla członków DOIIB” w zakładce  “Szkolenia przez Internet / Materiały dodatkowe” zostały zamieszczone wykłady wygłoszone podczas  Forum Inżynierskiego DOIIB w Lasocinie w dniu 10-09-2013 r.

Tematyka szkoleń:

Sesja I
Czy samorząd zawodowy dobrze dba o właściwe wykonywanie zawodu inżynierów budownictwa?

1. Wykład mec. Krzysztofa Zająca – “Skuteczność organów izb inżynierów budownictwa
i nadzoru budowlanego w dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa”.
2. Wystąpienie Gilberta Okulicz- Kozaryna – Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB.
3. Wystąpienie Agnieszki Jońcy – Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.
 
Sesja II
Wykład Elżbiety Janiszewskiej – Kuropatwy Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB – “Sytuacja inżyniera budownictwa, samorządu zawodowego i organów administracji architektoniczno-budowlanej w warunkach przepisów wprowadzanej ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych oraz nowych przepisów ustawy Prawo Budowlane”.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi oraz innymi wykładami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.